#55 Jasmína Houdek - zakladateľka a inštruktorka Moderní sebeobrany

O hraniciach, rešpekte a komunikácii. Jasmína sa po ťažkom detstve, drogách, znásilnení a vzťahu s manipulátorom dokázala postaviť na vlastné nohy, získala znalosti Modernej sebaobrany a so svojim súčasným manželom založila organizáciu, ktorá po celej republike (a už i v zahraničí) učí najmä ženy ako sa v stresových situáciách brániť a vytýčiť si jasné hranice. V našom rozhovore som sa Jasmíny pýtala, či je dôležité učiť základy sebaobrany naše deti už v rannom veku a ako tým sprevádza svoju 5-ročnú dcéru. Čo robiť, keď sme svedkami násilia? Prečo verí, že asertivita je dovednosť? Aké chyby zo svojho detstva nechce v rodičovstve opakovať? A čo si myslí o jednej výchovnej na zadok?

Buďme v kontakte! Nájdete nás na:
moderni-sebeobrana.cz
mlikovhlave.cz

Michaela Zavadil Tallová

© 2024