#51 Lilia Khousnoutdinova - dula, aktivistka, zakladateľka Nadačného fondu Propolis 33

O sesterstve, rozdeľujúcej neprajnosti a posilňujúcej súdržnosti.  V prvej tretine rozhovoru sme sa s Liliou rozprávali o tom ako sa z najstaršej dcéry, ktorá pomáhala vychovávať štyroch súrodencov a preto vlastné deti nechcela, stala študentka Oxfordu zaujatá témou reprodukcie, dula a nakoniec aj trojnásobná mama. Ďalej ma zaujímalo ako vníma rolu mamy a čo si myslí o ženách, ktoré pracujú hneď po pôrode. Kde má zárodky naša neúcta k odlišnosti? Prečo si ženy navzájom podkopávajú nohy? Čo pre Liliu znamená sesterstvo a ako môže prospieť celej spoločnosti?

nfpropolis.cz

Spomínané zdroje:
dokumentárny film Birth as we know it (2006)
kniha Woman's Inhumanity to Woman (Phyllis Chesler, 2009)
kapela Vesna
kniha Jsem žena, jsem bohyně (Lilia Khousnoutdinova, Klára Ponczová, Michaela Cásková, 2020)

Michaela Zavadil Tallová

© 2024