#34 Andy Součková z naBOSo a Lucka Ternová aka MAMASPORT.cz - špecialistky na zdravú chôdzu

O správnom pohybovom vývoji, zdravej chôdzi a vplyve obuvi na naše telo. Do tejto epizódy som si pozvala dve dámy, ktoré sa venujú zdravej chôdzi z dvoch rôznych smerov. Andy je majiteľka naBOSo, obchodu s barefoot obuvou. Zdravotné problémy pri športovaní ju priviedli k zmene obúvania a osvete, ktorú cez svoj projekt šíri. Lucka sa na druhú stranu venuje fyzio-cvičeniu a pohybovej terapii. Pomáha ženám a deťom, ktoré majú zdravotné ťažkosti a nesprávne pohybové vzorce, medzi ktoré patrí i štýl chôdze. V rozhovore sme zodpovedali najčastejšie otázky týkajúce sa toho, ako by sme mali chodiť, či je bosá chôdza zdravá i v mestskom prostredí, aj ako obuv ovplyvňuje postavenie tela a naše zdravie. V kontexte toho sme sa venovali aj pohybovému vývoju detí a výberu prvých botičiek.

naboso.cz
mamasport.cz

Michaela Zavadil Tallová

© 2024