#33 Martin Konečný - psychológ a lektor leadershipu a vyjednávania

O situačnom rodičovstve, leadershipe a vyjednávaní s deťmi. Martin má tri deti a sám mal možnosť stráviť rok na rodičovskej dovolenke. Prevážnu časť rozhovoru sme sa venovali smeru situačného rodičovstva, ktorý vychádza z princípov leadershiou a vyjednávania. Čo to je situační leadership a ako je možné ho uplatniť vo výchove? Ako s deťmi efektívne vyjednávať? Čo je zdravé presvedčovanie a čo manipulácia? Témy, ktorým sme sa venovali spájajú rodičovský a businesssový svet. Preto verím, že vás debata bude baviť a prinesie ďalšie nové zamyslenia.

mk-consulting.cz

Michaela Zavadil Tallová

© 2024