#31 Kate Trávniček - mentorka v rodičovstve a vzťahoch

O rodičovskej úzkosti, emočnej inteligencii a náročných rozhodnutiach. Kateřina Trávničková je nadšenkyňa pre psychológiu, ktorá sa na svojom blogu venuje prevažne rodičovským témam. Z veľkej časti sme diskutovali o emočnej inteligencii, čo to je a ako ju rozvíjať. Dokonca aj u rodičov, ktorých o emóciách nikto nikdy neučil. Katka je známa tým, že sa venuje často kontroverzným témam, v ktorých sama prešla z jedného brehu na druhý. Materstvo ju priviedlo k založeniu ostravskej detskej skupiny Šídlo, vďaka čomu padla reč aj o školskom systéme a umiestňovaní detí do inštitúcií.

Michaela Zavadil Tallová

© 2024