#24 Eliška Remešová - psychologička a vzťahová terapeutka

O vzťahoch, konfliktoch a inakosti. Ktorý vzťah je najdôležitejší a mali by sme mu venovať najviac našej pozornosti? Aj to bolo témou rozhovoru so psychoterapeutkou Eliškou Remešovou, ktorá už 12 rokov pomáha klientom rozvíjať sa vo vzťahoch. Je autorka projektu MAMESE a maminka dvojročnej Idy, vďaka ktorej objavuje ďalšie vzťahové väzby medzi maminkami a deťmi. Rozprávali sme sa čo je prepoklad zdravého vzťahu, ako je možné lepšie spolunažívať s inými mamami a či je možné mať život bez konfliktov.

Michaela Zavadil Tallová

© 2024